درباره مرکز

مرکز تحقیقات علوم و فناوری فراورده های آرایشی، بهداشتی و شوینده در سال ۱۳۹۷ با هدف تلاش در جهت توسعه و گسترش مرزهای علوم کازمتیک، حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه های مختلف آرایشی_بهداشتی و شوینده در کشور، آموزش محققین در عرصه های مختلف علوم کازمتیک و ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور و همچنین ارتقاء  فن آوری کازمتیک تشکیل شده است. این مرکز در زمینه های مختلفی از جمله برگزاری کارگاه ها و دوره های کازمتیک ، ارتباط با صنعت در قالب انتقال تکلنولوژی از دانشگاه به صنعت ( ارائه فرمولاسیون، آنالیز نمونه، ارائه ایده در ساخت محصول، آموزش کارکنان فعال در حوزهR&D ، راه اندازی خط تولید، بررسی استانداردها و...)، انتقال تکلونوژی از صنعت به دانشگاه (در اختیار گذاشتن تجربه تولید، آموزش دانشجویان و...) و کارآموزی فعالیت می نماید.