معرفی مرکز

مرکز تحقیقات علوم و فناوری فراورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده در سال ۱۳۹۷ با هدف تلاش در جهت توسعه و گسترش مرزهای علوم کازمتیک، حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه‌های مختلف آرایشی-بهداشتی و شوینده در کشور، آموزش محققین در عرصه‌های مختلف علوم کازمتیک و ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور و همچنین ارتقای فناوری کازمتیک تشکیل شده است.

این مرکز در زمینه‌های مختلفی از جمله برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های کازمتیک ، ارتباط با صنعت در قالب انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت ( ارائه‌ی فرمولاسیون، آنالیز نمونه، ارائه‌ی ایده در ساخت محصول، آموزش کارکنان فعال در حوزه‌ی R&D ، راه اندازی خط تولید، بررسی استانداردها و...)، انتقال تکنولوژی از صنعت به دانشگاه (در اختیار گذاشتن تجربه‌ی تولید، آموزش دانشجویان و...) و کارآموزی فعالیت می‌نماید.